Κρουστά – Drums

drumΑπό τα πιο δημοφιλή όργανα με έμφαση στην ρυθμική παράμετρο της μοντέρνας μουσικής εκπαίδευσης.
Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας ανταποκρί- νονται πλήρως στις απαιτήσεις  όλων των ηλικιών και προτιμήσεων.
Ο μαθητής ενθαρρύνεται να συμμετέχει όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μοντέρνα  group και αν το επιλέξει, ακολουθεί το σύστημα εκμάθησης του L.C.M. με δικαίωμα απόκτησης διπλώματος σολίστ ή δασκάλου.