Πνευστά

wind-instruments

Στο ωδείο μας διδάσκονται όλα τα ξύλινα και χάλκινα πνευστά. Οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται είναι αναγνωρισμένοι όπως και στα υπόλοιπα όργανα.