Προθεωρία

Η προθεωρία είναι βασικό ομαδικό τμήμα που εισάγει τους μικρούς αρχάριους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της μουσικής σημειογραφίας και μουσικής εκτέλεσης. Κατά κύριο λόγο αποτελείται από παιδιά ηλικίας 6-9 ετών. Το μάθημα αυτό εστιάζει στην πρώτη επαφή με την παρτιτούρα δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της μουσικής φαντασίας. Οι έμπειροι διδάσκοντες συμπληρώνουν τις γνώσεις του παιδιού στο όργανο με δημιουργικό τρόπο.

Α Θεωρία

Τα μαθήματα πρώτης τάξης κλασικής θεωρίας, που επίσης προσφέρονται δωρεάν, απευθύνονται  σε μεγαλύτερες ηλικίες  παιδιών από 9 ετών και άνω. Η ύλη που διδάσκεται προβλέπεται από το υπουργείο και στο τέλος της χρονιάς είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε εξετάσεις για την αλλαγή της τάξης σε δεύτερη και τρίτη θεωρία.