Σύγχρονο Τραγούδι

Ανάλογα με την ηλικία και τις προτιμήσεις των σπουδαστών οι έμπειροι καθηγητές μας  κατευθύνουν τους μαθητές στο ενδεδειγμένο  στυλ  ανάλογα με τις φωνητικές τους δυνατότητες .
Η προτεραιότητα στην αρχή των σπουδών δίνεται στη σωστή τεχνική κατάρτιση και αργότερα στην συνολική καλλιέργεια της μουσικής  ερμηνείας .
Είναι αξιοσημείωτο ότι μέσω συνεργασίας με το L.C.M. δίνονται αξιόλογοι τίτλοι σπουδών διεθνώς αναγνωρισμένοι  ξεχωριστά  για κάθε τομέα σπουδών : musical theatre, pop vocals, κ.α. Στο musical  εκτός από την μουσική κατάρτιση  υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης  στην κίνηση και στη θεατρική αγώγη.
Ο επίσης πολύ δημοφιλής τομέας του ελαφρού και έντεχνου τραγουδιού  καλύπτει ένα ευρύ ρεπερτόριο ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες και το προσωπικό στυλ του κάθε μαθητή. Επίσης προσφέρονται αναγνωρισμένες βεβαιώσεις σπουδών από το ωδείο και το L.C.M.