Χορωδία

choir

Η σύσταση της παιδικής χορωδίας είναι ομοιογενής ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητες των μαθητών, ενώ διδάσκονται διαφορετικά στυλ φωνητικής  μουσικής με ευρεία γκάμα ρεπερτορίου. Η χορωδία συμμετέχει ως βασικός πυρήνας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του ωδείου και των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων.