Μοντέρνα Θεωρητικά

Τα τμήματα αυτά είναι κατά κύριο λόγο ομαδικά αλλά λειτουργούν και ατομικά. Βασισμένα στην κλασική θεωρία μουσικής, προσφέρουν βαθύτερη ανάλυση και γνώση στην μοντέρνα παρτιτούρα.
Ο μαθητής εξοικειώνεται με τις σύγχρονες τάσεις μουσικής σημειογραφίας και ύφους σύνθεσης, μέσα από επίσημα δομημένες πηγές διδασκαλίας. Το έγκυρο σύστημα του L.C.M. κατοχυρώνει το επίπεδο σπουδών του μαθητή, συνδυάζοντας και συμπληρώνοντας τις σπουδές του στο όργανο.
Τα μαθήματα θεωρητικών βοηθούν με επιπλέον βαθμούς στην απόκτηση του επιθυμητού τίτλου σπουδών από το L.C.M -R.G.T και στο όργανο.
EN EL