Προθεωρία

Η προθεωρία είναι βασικό ομαδικό τμήμα που εισάγει τους μικρούς αρχάριους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της μουσικής σημειογραφίας και μουσικής εκτέλεσης. Κατά κύριο λόγο αποτελείται από παιδιά ηλικίας 6-9 ετών. Το μάθημα αυτό εστιάζει στην πρώτη επαφή με την παρτιτούρα δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της μουσικής φαντασίας. Οι έμπειροι διδάσκοντες συμπληρώνουν τις γνώσεις του παιδιού στο όργανο με δημιουργικό τρόπο.
EN EL