Μέθοδος Orff

Το σύστημα Οrff είναι μια πολύπλευρη μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος. Με τη βοήθειά του, τα παιδιά θα ανακαλύψουν μια ευρεία σειρά δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες έχουν σκοπό να γνωρίσουν στα παιδιά τις τέχνες, να τονώσουν την αυτοεκτίμησή τους, να βελτιώσουν γνωστικές, γλωσσικές ικανότητες και να δημιουργήσουν μια συναρπαστική σχέση με το δάσκαλο και τους φίλους τους.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όργανα του συστήματος Orff (woodblocks, τρίγωνα, κουδούνια, καστανιέτες), να κάνουν την πρώτη γνωριμία τους στο μουσικό λεξιλόγιο, να τραγουδήσουν, να χορέψουν.
Προοδευτικά μαθαίνουν να παίζουν μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο και φλογέρα.
Το τραγούδι, επίσης, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία, καθώς και η φωνή είναι ένα πολύ σημαντικό μουσικό όργανο! Χρησιμοποιείται, επίσης, κίνηση και χορός, έτσι τα παιδιά απελευθερώνονται και τα βοηθά να εκφραστούν με το σώμα τους, να το γνωρίσουν και να δουν τις ικανότητες τους. Συνδυάζονται ο λόγος, ο ρυθμός, η κίνηση, ο χορός και το τραγούδι.
Το παιδί φτάνει ακόμα και σε σημείο να αυτοσχεδιάζει, να δημιουργεί δικές του μελωδίες, και αποκτά με αυτό τον τρόπο φαντασία. Μαθαίνει να παίζει τα πρώτα μουσικά όργανα και αποκτά έτσι αυτοέκτιμηση και δεξιότητες. Μέσα στην ομάδα μαθαίνει να συνεργάζεται, να πειθαρχεί στις οδηγίες, να επικοινωνεί με τη βοήθεια της μουσικής και της κίνησης και να δραστηριοποιείται. Καλλιεργεί τη μνήμη και τη φαντασία του.
EN EL