Το Νέο Ωδείο Αλίμου

Το  Νέο Ωδείο Αλίμου είναι ένα πρότυπο κέντρο μουσικών σπουδών που στοχεύει σε μια νέα προσέγγιση στη μουσική εκπαίδευση. Οι εξελιγμένες μέθοδοι διδασκαλίας του Ωδείου μας  εστιάζουν  το ενδιαφέρον τους σε όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα της μουσικής, με έμφαση στην καλλιέργεια και ανθρωπιστική παιδεία των μαθητών. Παράλληλα, για όσους το επιθυμούν, προσφέρεται πλήρης υποστήριξη και προώθηση  για επαγγελματική καριέρα μουσικού.

Μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον με καθοδήγηση διεθνών  προδιαγραφών, ο νέος σπουδαστής έχει την ευκαιρία να ξεκλειδώσει τη δημιουργικότητά του με όποιο πρόγραμμα  σπουδών ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του.

Η ποικιλία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συντελεί  στην ώριμη απόφαση επιλογής  μουσικού οργάνου όσο το δυνατόν νωρίτερα. Λειτουργούν όλα τα κλασικά τμήματα οργάνων, τα σύγχρονα και τα παραδοσιακά.

Επίσης  λειτουργούν πολλά ομαδικά τμήματα κατάλληλα για κάθε ηλικία,  όπως και ευκαιρίες για δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις εντός και εκτός του χώρου του ωδείου μας.

Ως παιδαγωγοί μουσικής, οφείλουμε να αναλύσουμε την άποψη του μεγάλου έλληνα φιλοσόφου Πλάτωνα για τη μουσική εκπαίδευση: η εκπαίδευση στη μουσική είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο ο ρυθμός και η αρμονία επηρεάζουν το ενδότερο κομμάτι του εαυτού μας και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ξέρει  πώς να το χαλιναγωγήσει.

EN EL