Μουσικοκινητική αγωγή

19/ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/2015

Η μουσικοκινητική αγωγή είναι ο τομέας της μουσικής παιδαγωγικής που συντελεί στη
γνωριμία με τη μουσική, μέσω της κίνησης και των αισθήσεων. Μια τέτοια αγωγή, όπως
έλεγαν οι Dalcroze και Orff, που έθεσαν τα θεμέλια της ρυθμικής και μουσικοκινητικής
αγωγής, απευθύνεται στον άνθρωπο σαν σύνολο ψυχικό, σωματικό και πνευματικό. Όσον
αφορά στο παιδί είναι ο δρόμος που μπορεί:

Να το βοηθήσει να γνωρίσει και να βιώσει το ρυθμό και τα άλλα στοιχεία της μουσικής

Να το ωθήσει να κινηθεί ελεύθερα, απομακρύνοντας το από τις μηχανικές κινήσεις και την
παθητική μίμηση

Να το ελευθερώσει εσωτερικά, ώστε να μπορέσει να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα που
του προκαλεί η ακρόαση ήχων ή μουσικής,

Να το παροτρύνει να αναπτύξει τη μουσικότητα και τη μουσική φαντασία,

Να το βοηθήσει να αναπτύξει τις κινητικές του δεξιότητες

Να το προτρέψει να ανακαλύψει τις δημιουργικές του ικανότητες

EN EL