Παιγνιοθεραπεία

19/ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/2015

Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα μοντέλο μη – κατευθυντικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης,
που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Το βασικό εργαλείο αυτής της θεραπείας είναι το
παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι ο πιο φυσικός τρόπος για να εκφράσει το παιδί τα συναισθήματά
του και το παιδί βρίσκει εκεί ένα ασφαλές έδαφος που του επιτρέπει να απελευθερωθεί
από τα άγχη, τους φόβους, τις συγκρούσεις και τις εντάσεις.

Στην παιγνιοθεραπεία, το παιχνίδι λειτουργεί σαν μια συμβολική διαδικασία και καθώς το
παιδί δημιουργεί εικόνες, ιστορίες, δραματικό παιχνίδι, παίζει με διάφορα αντικείμενα και
παιχνίδια, η συμβολική φύση του παιχνιδιού δημιουργεί για το παιδί μια απόσταση
ασφαλείας από τα βιώματά του. Το παιχνίδι γένεται μέσα σε ένα θεραπευτικό χώρο, ο
οποίος είναι ένας χώρος μεταβατικός ανάμεσα στο παιδί και το θεραπευτή, μια
εναλλακτική πραγματικότητα, ένας τόπος όπου το παιδί μπορεί να υπερβεί και να
μετασχηματίσει το βίωμα.

Η Παιγνιοθεραπεία αξιοποιεί στην προσέγγισή της τα διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης
του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού τα οποία ακολουθούν τα στάδια ανάπτυξης της
νοητικής, συναισθηματικής, κοινωνικής νοημοσύνης του ατόμου και στις περιπτώσεις που
έχουν διαταραχθεί μπορούν να ανακτηθούν στη θεραπεία.

Οι στόχοι στην παιγνιοθεραπεία είναι:

Η κοινωνικοποίηση του παιδιού

Η Ανάπτυξη της δημιουργικότητας

Η κατανόηση και η έκφραση συναισθημάτων, δυσκολιών και συγκρούσεων

Η οργάνωση του «εγώ»

Η κατανόηση του «είμαι» και του «θέλω»

EN EL