Ηλεκτρική – Ακουστική Κιθάρα

Ένα από τα πιο δημοφιλή όργανα του σύγχρονου μουσικού στερεώματος που καλύπτει ευρύ φάσμα ρεπερτορίου όπως pop, jazz, rock, metal, hard rock κ.α.
Οι διδάσκοντες καθηγητές, που είναι διπλωματούχοι με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, καθοδηγούν τους μαθητές τους προς απόκτηση κατοχυρωμένων βεβαιώσεων από το Ωδείο ή διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων από το αγγλικό σύστημα των Grades (επίπεδα σπουδών) από το Trinity-Guildhall, Rockschool, LCM-RGT, ABRSM.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σωστή καλλιέργεια της τεχνικής, ανεξαρτήτως μουσικού στυλ. Η συνεργασία του Ωδείου μας με το αγγλικό σύστημα δίνει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα ύλης με πιστοποιημένα αποτελέσματα στις εξετάσεις.
EN EL