Αρμόνιο

Μια ποικιλία σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων εφαρμόζονται  για τις μουσικές σπουδές του αρμονίου. Ένα όργανο που ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες και καλύπτει τόσο τις ψυχαγωγικές ανάγκες όσο και τις πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές αξιώσεις. Ανάλογα με την ηλικία και τις απαιτήσεις υπάρχει δυνατότητα είτε ομαδικής διδασκαλίας σε ομοιογενή τμήματα είτε ατομικής. Τα μαθήματα εκτός από την εκμάθηση του οργάνου επεκτείνονται και στην γενικότερη γνώση της παρτιτούρας καθώς και στην απαραίτητη θεωρητική γνώση.
EN EL