Κρουστά – Drums

Από τα πιο δημοφιλή όργανα με έμφαση στην ρυθμική παράμετρο της μοντέρνας μουσικής εκπαίδευσης.
Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις όλων των ηλικιών και προτιμήσεων.
Ο μαθητής ενθαρρύνεται να συμμετέχει όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μοντέρνα group και αν το επιλέξει, ακολουθεί το σύστημα εκμάθησης με το αγγλικό σύστημα των Grades (επίπεδα σπουδών) από το Trinity-Guildhall, Rockschool, LCM-RGT, ABRSM. με δικαίωμα απόκτησης διπλώματος σολίστ ή δασκάλου.
EN EL