Κλασική Κιθάρα

Τα μαθήματα είναι ατομικά και διδάσκουν αρκετοί καθηγητές καταξιωμένοι στον κλασικό μουσικό χώρο με γενικότερη παιδεία κατοχυρωμένη από πανεπιστημιακό υπόβαθρο. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε ομαδικά σύνολα και χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας αναγνωρισμένες διεθνώς.
Κατά περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα σε μικρά παιδιά να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την κιθάρα μέσω ομαδικού μαθήματος.
Οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται είναι αναγνωρισμένοι από το κράτος και προαιρετικά από το L.C.M. (εξετάσεις αναγνωρισμένες διεθνώς).
EN EL