Έγχορδα

Διδάσκονται όλα τα έγχορδα όργανα (κυρίως βιολί, βιολοντσέλο). Οι καθηγητές μας έχουν αναδείξει ιδιαίτερα ανεβασμένο επίπεδο διδασκαλίας, με συμμετοχή των μαθητών μας σε ορχήστρες μουσικής δωματίου και άλλες εκδηλώσεις.

Τα μαθήματα είναι ατομικά και λειτουργούν μια φορά την εβδομάδα. Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε χορωδία και βοηθητικά μαθήματα ορθοφωνίας σε οικονομικά πακέτα, προς απόκτηση των απαιτούμενων ακουστικών ικανοτήτων όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Η απόκτηση διπλωμάτων είναι δυνατή κατόπιν ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών, τόσο από το υπουργείο πολιτισμού όσο και από το L.C.M. για κατοχύρωση επιπέδου με το διεθνές σύστημα.
EN EL