Κλασικό Τραγούδι

Ο όρος «μονωδία» χρησιμοποιείται με δυο έννοιες:

Σαν συνώνυμο της μονοφωνίας (μια σόλο μελωδική γραμμή σε αντίθεση με την ομοφωνία και την πολυφωνία).
Στην ιστορία της μουσικής ακολουθεί το σόλο φωνητικό στυλ που διακρίνεται από μια μελωδική γραμμή και οργανική συνοδεία.
Παρόλο που αυτή η μουσική συναντάται σε διάφορες κουλτούρες κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ο όρος απευθύνεται ειδικά στο ιταλικό τραγούδι του πρώιμου 17ου αιώνα (περίπου από 1600-1640). Πρόκειται για όρο –επινόηση των ερευνητών, καθώς οι συνθέσεις σε μονωδιακό στυλ είχαν διάφορα άλλα ονόματα.
Στο ωδείο μας τα μαθήματα κλασικού τραγουδιού λειτουργούν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα από έμπειρους καθηγητές, με διευρυμένο ρεπερτόριο και άρτια γνώση του απαραίτητου τεχνικού και δραματικού υπόβαθρου.
Παράλληλα με την απόκτηση διπλώματος κλασικού τραγουδιού κρατικά αναγνωρισμένου, παρέχονται κατόπιν επιλογής τίτλοι σπουδών κατοχυρωμένοι και με το αγγλικό σύστημα, τόσο στην όπερα όσο και στο μουσικό θέατρο.
EN EL