Ανώτερα Θεωρητικά

Πτυχίο Ωδικής

Διάρκεια σπουδών: 2-4 έτη

Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση Α΄ υποχρεωτικού αρμονίας και Δ΄ σολφέζ με βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ και απολυτήριο λυκείου.

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Αρμονία, υποχρεωτικό πιάνο, ιστορία μουσικής, μορφολογία, πρακτικό διδασκαλείο.


Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας

Διάρκεια σπουδών: 3-6 έτη

Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση Γ΄ υποχρεωτικής θεωρίας και Γ΄ σολφέζ με βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’.

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο, σολφέζ, ιστορία μουσικής, χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο, στοιχεία αντίστιξης, ακουστικά-εναρμόνιση (πρίμα βίστα).


Πτυχίο Ενοργάνωσης/ Διεύθυνσης Μπάντας

Διάρκεια σπουδών: 2-4 έτη

Προαπαιτούμενα: Φοίτηση τουλάχιστον στο 2ο έτος ειδικού αρμονίας.

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Αρμονία, πιάνο, ιστορία μουσικής, διεύθυνση μπάντας, μορφολογία, χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο.


Πτυχίο Αντίστιξης

Διάρκεια σπουδών: 2-4 έτη

Προαπαιτούμενα: πτυχίο αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’.

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο, ιστορία μουσικής, μορφολογία, οργανογνωσία, πρακτικό διδασκαλείο.


Πτυχίο Φούγκας

Διάρκεια σπουδών: 2-3 έτη

Προαπαιτούμενα: Πτυχίο αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’.

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο, ιστορία μουσικής, ενορχήστρωση.


Δίπλωμα Σύνθεσης

Διάρκεια σπουδών: 4-6 έτη

Προαπαιτούμενα: πτυχίο φούγκας με βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’.

Υποχρεωτικό μάθημα: Διεύθυνση ορχήστρας.
EN EL