Παραδοσιακά Όργανα (κυρίως μπουζούκι)

Διδάσκονται τα περισσότερα παραδοσιακά όργανα όπως μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο), τζουράς, μπαγλαμάς, λαούτο, παραδοσιακό βιολί κ.α.
Το παραδοσιακό τμήμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές λόγω της σύνδεσης του μαθητή με την παράδοση του τόπου του, που έχει τις ρίζες της από αρχαιοτάτων χρόνων. Πολλά αξιόλογα μουσικά όργανα της αρχαιότητας αποτελούν τους προγόνους των σημερινών συγγενών οργάνων (π.χ. λύρα, κιθάρα, αυλός, τύμπανο, πρόγονοι λαούτου κ.α.). Το αρχαίο πνεύμα στην εκπαίδευση είχε διαποτιστεί από την μουσική διδασκαλία με βασικό συστατικό το ρυθμό και την αρμονία.
Τα μαθήματα είναι ατομικά με δυνατότητα συμμετοχής σε μουσικά σύνολα αρκετά συχνά. Εκτός από την διδασκαλία του οργάνου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την αντίστοιχη θεωρητική γνώση.
EN EL