Χορωδία

Παιδική Χορωδία

Η σύσταση της παιδικής χορωδίας είναι ομοιογενής ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητες των μαθητών, ενώ διδάσκονται διαφορετικά στυλ φωνητικής  μουσικής με ευρεία γκάμα ρεπερτορίου. Η χορωδία συμμετέχει ως βασικός πυρήνας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του ωδείου και των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων.
Ειδικά για τα παιδιά, η συμμετοχή τους σε μια παιδική χορωδία καλλιεργεί τη φαντασία, τη συνεργασία, τις φωνητικές και ακουστικές δεξιότητες, την εκμάθηση ευρείας κλίμακας ρεπερτορίου (που ωφελεί ανάλογα με την ηλικία στη διαμόρφωση της μουσικής ταυτότητας κ.τ.λ.).

Υποχρεωτική Τετράφωνη Μεικτή Χορωδία


Αν και το μάθημα του υποχρεωτικού χορωδίας απαιτείται για την απόκτηση οποιουδήποτε μουσικού τίτλου σπουδών, δίνεται έμφαση από όσους το επιθυμούν και μελετούν κατάλληλα, να συμμετέχει το συγκεκριμένο σχήμα τακτικά σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός ή εκτός του χώρου του Ωδείου, με όλα τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που συνοδεύουν αυτή τη μοναδική εμπειρία!

Χορωδία Ενηλίκων


Η Χορωδία Ενηλίκων στοχεύει στην ομοιογενή σύσταση του τμήματος από φωνές ενηλίκων, με την αντίστοιχη φωνητική προετοιμασία που είναι δυνατή σε ένα τέτοιο σχήμα σε αντίθεση με τις παιδικές φωνές και το σχετικό ερμηνευτικό βάθος που προϋποθέτει την κατάλληλη ωρίμανση. Ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες των σπουδαστών, μπορεί να λειτουργήσει εντελώς ερασιτεχνικά προς βελτίωση των ακουστικών και φωνητικών δεξιοτήτων, είτε να προετοιμαστεί κατάλληλα για συμμετοχές σε συναυλίες και άλλες δημόσιες εμφανίσεις.
EN EL