Κλασική Ορχήστρα

Το Νέο Ωδείο Αλίμου αποσκοπεί στην δημιουργία κλασικής  συμφωνικής ορχήστρας των μαθητών με την βοήθεια και την συμμετοχή των καθηγητών. Η ομαδική διδασκαλία της ορχήστρας προσφέρεται στα πλαίσια καλλιτεχνικών εμφανίσεών της από το σύνολο των καθηγητών. Το ρεπερτόριο της ορχήστρας θα περιλαμβάνει γνωστά έργα κλασικών συνθετών, ρομαντικών, Ελλήνων και ξένων καθώς και συνθετών όπερας.
EN EL