Ομαδικά Τμήματα Οργάνων

Οι μαθητές όλων των οργάνων που παρακολουθούν ατομικά μαθήματα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε αρκετά ομαδικά τμήματα του ωδείου.
Τα τμήματα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση για μακροχρόνιες μουσικές σπουδές, εξυπηρετούν στην πρώτη επαφή και γνωριμία με το μουσικό όργανο, ειδικά σε πιο μικρές ηλικίες όποτε κρίνεται ότι η ομαδικότητα ενδεχομένως θα ωφελήσει στη μάθηση με ευχάριστο τρόπο.
EN EL