Μαθαίνω θεωρία μουσικής παίζοντας σε γκρουπ (για όλες τις ηλικίες)

Σε αυτά τα ολιγομελή τμήματα (4-5 ατόμων) οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν θεωρία της μουσικής, σολφέζ και ακουστικά με περισσότερο πρακτικό τρόπο, παίζοντας επιλεγμένα κομμάτια του ρεπερτορίου και αυτοσχεδιάζοντας. Η διάκριση σε γκρουπ γίνεται με κριτήριο την ηλικία και το επίπεδο γνώσης του μουσικού οργάνου των μαθητών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια να σχηματίζονται κλασικά σύνολα για σπουδαστές κλασικών οργάνων με έμφαση στην αντίστοιχη θεωρητική γνώση, ενώ στα μοντέρνα γκρουπ διδάσκεται αντίστοιχα «popular music theory» με περισσότερη έμφαση στον αυτοσχεδιασμό.
EN EL