Τμήμα αυτοσχεδιασμού στο πιάνο (για όλες τις ηλικίες)

Οι σπουδαστές πιάνου όλων των ηλικιών μαθαίνουν να αυτοσχεδιάζουν μελετώντας διάφορα είδη μουσικής και εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριό τους χωρίς περιορισμούς. Επιδιώκεται η σύσταση ολιγομελών τμημάτων (μέχρι 4-5 άτομα), ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική συνεργασία των μαθητών.
EN EL