Κλασικά και Μοντέρνα σύνολα (για όλες τις ηλικίες)

Σκοπός αυτών των τμημάτων είναι να συμμετάσχουν οι μαθητές σε μικρότερα ή μεγαλύτερα οργανικά σύνολα, ανάλογα με το ρεπερτόριο του οργάνου που σπουδάζουν και να παίζουν όσο πιο συχνά είναι δυνατό σε συναυλίες.
EN EL