Προετοιμασία για μουσικά γυμνάσια και λύκεια

Τα τμήματα αυτά αποσκοπούν σε εντατική προετοιμασία των μαθητών είτε για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Α’ τάξη των μουσικών γυμνασίων είτε για κατατακτήριες εξετάσεις στις υπόλοιπες τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Παράλληλα επιδιώκεται η γενικότερη μουσική ανάπτυξη του μαθητή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθειά του για ενασχόληση με τη μουσική και ταυτόχρονα να επιμένει στους στόχους του, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
EN EL