Προετοιμασία για μουσικά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού

Η προετοιμασία των μελλοντικών μουσικών γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και κυρίως σε ατομικά μαθήματα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους υποψηφίους και τους γονείς τους για όλες τις παραμέτρους των σπουδών και καθοδηγώντας τους. Σχετικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις των μουσικών τμημάτων, γίνεται πλήρης προετοιμασία για τα 2 ειδικά μαθήματα που απαιτούνται, αρμονία και έλεγχος ακουστικών ικανοτήτων, με τακτικά τεστ και δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του έτους που βοηθούν αποτελεσματικά στην επιτυχία αυτών των καθοριστικών και απαιτητικών εξετάσεων. To ίδιο ισχύει για τα μουσικά μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών Ιονίου και Ιωαννίνων, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας. Σχετικά με την προετοιμασία για σχολές του εξωτερικού, ακολουθείται μια σειρά εξετάσεων σύμφωνα με τα grades του αγγλικού συστήματος που προετοιμάζει κατάλληλα τον υποψήφιο για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο επίπεδο «Bachelor» ή «Master». Οι καθηγητές που αναλαμβάνουν την προετοιμασία των ενδιαφερομένων είναι οι ίδιοι απόφοιτοι με Master ή διδακτορικό των σχολών που απευθύνονται οι μαθητές.
EN EL