Φωνητικά σύνολα (για όλες τις ηλικίες)

Παρομοίως με τα οργανικά σύνολα, γίνεται μια προσπάθεια συγκρότησης ομοιογενών φωνητικών συνόλων μικρότερων ή μεγαλύτερων. Αυτά εξαρτώνται από την ηλικία των ενδιαφερομένων, το ρεπερτόριο που επιθυμούν να καλλιεργήσουν και από τη σύσταση του συνόλου με βάση τα στοιχεία κάθε ξεχωριστής φωνής. Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα χορωδίας που απαιτούνται με βάση το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα φωνητικά σύνολα του ωδείου μας έχουν διαπρέψει επανειλημμένα σε συναυλίες και άλλες παρουσιάσεις.
EN EL