Μουσικοκινητική Αγωγή για βρέφη και νήπια από 10 μηνών

Αυτό το δημοφιλέστατο πρόγραμμα έχει πλέον μπει στη μουσική εκπαίδευση της χώρας μας για να μας δείξει ότι όσο πιο νωρίς γίνεται η επαφή του παιδιού με τη μουσική, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη που ενδεχομένως θα αποκομίσει αργότερα. Οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί που αναλαμβάνουν αυτές τις τρυφερές ηλικίες έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και εμπειρία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ταυτόχρονα είναι ολοκληρωμένοι μουσικοί (με γνώση τουλάχιστον 2 οργάνων, θεωρητική κατάρτιση και πανεπιστημιακή παιδαγωγική εκπαίδευση).
EN EL